FANDOM


leerkrachten 3GMa Edit

dit zijn alle leerkrachten die gewild zijn of insperatie over is. de score kan veranderen door het jaar heen. ze krijgen 2 verschillende scores één voor lesgeven (lg) en één voor vriendelijkheid (vl). de score is beoordeeld over het gedrag tijdens de les niet buiten de les!

Mark Volder : leerkracht prepress parktijk - - - - - score lg : 8/10 ** score vl : 9/10

lyn cocx : leerkracht prepress - - - - - score lg : 7/10 ** score vl: 6.5/10

Mark Crombeen : leerkracht geschiedenis - - - - - score lg : 8/10 ** score vl: 8/10

Lies Vandekruis : leerkracht frans - - - - - score lg : 6.5/10 score vl: 7/10

Evy Sweaver : leerkracht nederlands - - - - -score lg: 8.5/10 score vl: 8/10

klassentitularis Edit

Karine Peters :

de klassentitularis Peters heeft in veel van de leerlingen zowel respect als geen respect. ze doet een goede taak in verband met les geven en klasgespreken. Ze geeft ontwerp/Lay-out wat praktijk vaken zijn maar toch ook teorie is. Ze doet niet zo super goed werk in om alle stoer boys/girls te laten zwijgen maar beter als de meeste. Ze is een aardig persoon en geeft net genoeg kansen.